Rekisteri- ja tietosuoja­seloste

Vuokraasauna.fi rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tutustu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiseen rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen alta.

Vuokraasauna.fi rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 25.4.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Affordia Oy
Notkolantie 24
82210 SUHMURA

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mikko Raassina
saunamajuri ( ät ) vuokraasauna.fi
+358 50 502 0054

Katso täältä tarkemmat yhteystiedot.

3. Rekisterin nimi

Vuokraasauna.fi asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena (vuokrasopimus)
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

- Etunimi
- Sukunimi
- Yrityksen nimi
- Y-tunnus
- Katuosoite
- Postinumero
- Postitoimipaikka
- Maa

- Sähköpostiosoite
- Sähköpostimarkkinointilupa
- Puhelinnumero
- Mobiilimarkkinointilupa

Kanta-asiakkaiksi rekisteröityneiltä käyttäjiltä tallennetaan lisäksi:

- Salasana (kryptattuna)

Vuokrasopimuksessa tallennetaan lisäksi myös:

- Henkilötunnus

Tietoja säilytetään vähintään sen aikaa, kun on tarpeellista kirjanpidon ja lainsäädännön velvoitteiden suorittamisen kannalta.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. Lue lisää evästekäytännöstä artikkelistamme.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muutokset rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen

Päivitykset rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen tulevat voimaan välittömästi "viimeksi päivitetty" päivämäärästä lähtien ja korvaavat aiemmin tehdyn rekisteri- ja tietosuojaselosteen kokonaisuudessaan.