Vuokrat­tavan kohteen luovutus ja palautus

Vuokrattaessa saunaa laaditaan aina kirjallinen sopimus kahtena samanlaisena kappaleena.

Tervetuloa vuokraamaan saunaamme!

Ennen vuokraamista toivomme asiakkaan lukevan huolellisesti vuokrausehdot, että kaikille osapuolille on selvää, kuinka saunan vuokraamiseen liittyvissä asioissa toimitaan eri tilanteissa.

Vuokraaja vastaa siitä, että käyttää vuokraamaansa saunaa huolellisesti ja annetun käyttöohjeistuksen mukaisesti, noudattaen varovaisuutta etenkin tulen ja syttyvien materiaalien suhteen.

Vuokrattaessa saunaa laaditaan aina kirjallinen sopimus kahtena samanlaisena kappaleena.

Saunan luovutus vuokraajalle

Ennen kuin sauna luovutetaan uudelle asiakkaalle, se tarkastetaan huolellisesti ja mahdolliset havaitut viat tai puutteet kirjataan sopimukseen, jolloin kummallakaan osapuolella ei ole epäselvyyttä siitä, mitä vikoja tai vahinkoja on mahdollisesti vuokrauksen aikana ilmennyt tai sattunut.

Saunan ominaisuudet ja käyttökuntoon laittaminen käydään läpi vuokraajan kanssa ennen vuokraamista ja niihin löytyvät myös yksityiskohtaiset ohjeistukset Vuokraasauna.fi -sivustoltamme. Jos jokin on epäselvää tai mietityttää, kysy rohkeasti, ja opastamme ja ohjeistamme lisää mielellämme.

Vuokraajan on esitettävä voimassa oleva henkilöllisyystodistus, (ajokortti, henkilökortti tai passi) ja todistettava, että hänellä on peräkärrysaunan hinaamiseen vaadittava ajokortti, että sauna voidaan luovuttaa eteenpäin. Mikäli sellaista ei löydy, on kuitenkin mahdollista tilata kuljetuspalvelu, jolloin peräkärrysauna tuodaan toivottuun kohteeseen.

Saunan palautus saunamajurille

Kun vuokraaja palauttaa peräkärrysaunan, se tarkastetaan uudestaan ja kirjataan ylös myös tällöin mahdollisesti havaitut virheet. Jos vuokrattava kohde on vahingoittunut, katsotaan korvausvastuu vuokrausehtojen mukaisesti.

Tavanomaisinta kuitenkin lienee kiittää luovutustilanteessa molemmin puolin ja toivotamme vuokraajan tervetulleeksi uudestaan! Harvoin näin hieno kokemus yhteen kertaan jää. Toivomme asiakkaittemme nauttivan saunastamme ja palaavan pian uudelleen elämyksellisten saunomishetkien pariin.

Myöhästyminen sovitusta määräajasta

Jos vaikuttaa siltä, ettet syystä tai toisesta ehdi palauttaa saunaa sovitun vuokra-ajan puitteissa, ilmoitathan siitä välittömästi saunamajurille. Näin voimme järjestää asiat kuntoon seuraavan vuokralaisen suhteen ja selvittää ongelman heti, jos siirtoon liittyy jokin ennalta arvaamaton este.

Jätä viesti saunamajurille →

Ellei viivästymisestä ilmoiteta, tulkitsemme tämän luvattomaksi käyttöönotoksi ja ilmoitamme siitä poliisille.

Mikäli vuokrattavaa kohdetta ei ole palautettu sovitusti annettuun määräaikaan mennessä, yli menevältä ajalta veloitetaan hinnaston mukainen vuokra korotettuna 100% viivästysmaksulla. Viivästysmaksu on kuitenkin aina vähintään vuorokauden vuokraa vastaava summa.

Vahingot ja niiden korvaaminen

Vahinkoja sattuu aina joskus, mutta selvitämme ne sovitellen ja ystävällisessä hengessä. Vuokra-aikana kadonneet tai rikki menneet osat ja lisävarusteet ovat vuokraajan korvausvastuulla. Huomaathan, että vuokraaja on vastuussa myös toisen henkilön aiheuttamista vahingoista vuokrakohteelle.

Peräkärrysauna on kuitenkin vakuutettu liikennevakuutuksella ja kaskolla ja vuokraajan maksettavaksi jäävä omavastuu on kerrottu vuokrausehdoissamme. Vastapuolen ollessa syyllinen liikennevahinkoon ja vastapuolen vakuutusyhtiön korvatessa vahingon täysimääräisesti, ei luonnollisesti vuokraajalta peritä kuluja.

Huomioithan, että jos vakuutusyhtiö toteaa vuokraajan aiheuttaneen vahingon tahallisesti tai päihteiden vaikutuksen alaisena, ajaneen ylinopeutta tai muuten rikkoneen lakia, on vuokraajan korvausvelvollisuus täysimääräinen.

Mikäli saunaan on kohdistunut ilkivaltaa tai se on varastettu, ilmoitathan välittömästi, jolloin tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä nopeasti. Ethän koeta korjata saunaa itse, vaan ilmoita vahingosta, jolloin se korjataan.

Saunan normaali kuluminen käytössä on puolestaan vuokranantajan vastuulla.