Peräkärry­saunan käyttö­ohjeet

Näillä ohjeilla saat yleiskatsauksen vuokraasauna.fi peräkärrysaunan lämmittämisestä, peräkärrysaunan ominaisuuksista ja rentouttavan saunakokemuksen luomisesta.

Vuokraasauna.fi peräkärrysaunan käyttöohjeet

1. Yleistä

Kaikkihan osaavat saunoa, varsinkin suomalaiset. Eikä siihen ohjeita tarvita! Tämä sauna on kuitenkin täynnä kaikkea kivaa ja mukavaa, joita ei ihan jokaisesta saunasta löydy. Tutustu huolella saunan varusteisiin ennen käyttöä!

Näillä ohjeilla saat yleiskatsauksen saunan lämmittämisestä ja rentouttavan saunakokemuksen luomisesta. Lisäksi kerromme peräkärrysaunan ominaisuuksista, sekä saunan ja sähkölaitteiden käyttämisestä retkeilykäytössä.

Aluksi kuitenkin ihan perustietoa saunomisesta alkaen saunan lämmittämisestä.

2. Saunan lämmitys

2.1 Tuhkaluukun tyhjentäminen

Tyhjennä tuhkaluukku aina ennen saunan lämmittämistä. Jos sauna lämmitetään tuhkaluukun ollessa täysi, palaa arina helpommin koppuraksi. Tällä pienellä teolla pidennetään arinan käyttöikää huomattavasti.

Peräkärrysaunan tuhkaluukun tyhjennys

2.2 Vesisäiliön täyttäminen

Täytä vesisäiliö puhtaalla vesijohtovedellä, tai mikäli hanavettä ei ole saatavilla, niin voit käyttää joki- tai järvivettä. Jos luonnonvesi on kovin humuspitoista, ja vesi muistuttaa väriltään enemmän kahvia kuin vettä, niin kannattaa valita toinen paikka veden noutamiseksi tai kantaa omat kylpyvedet mukana autossa.

Peräkärrysaunan kiuas

Vesisäiliössä tulee aina olla vettä poltettaessa tulta uunissa.

2.3 Ilmalämmityksen tuloilmaluukun sulkeminen

Sulje lattianrajassa oleva ilmalämmityksen tuloilmaluukku, jotta saunan ilmankierto toimii suunnitellulla tavalla.

Sauna ja ilmalämmityksen luukku

Kuvassa ilmalämmityksen luukku on auki ja sen saa suljettua ottamalla nupista kiinni ja vetämällä puinen sulkukappale vasempaan reunaan.

2.4 Polttopuun valinta

Hyvä ja perinteinen suomalainen vaihtoehto polttopuun valinnaksi on koivu. Voit toki myös käyttää muita puulaatuja. Mutta on hyvä muistaa, että pihkaiset puut (mänty, kuusi) poksahtelevat uunissa ja saattavat lennättää hiilloksen lattialle uuninluukun ollessa auki.

Saunan polttopuu, koivu

Käytä kuivaa polttopuuta. Mutta mikäli sitä ei ole saatavilla, niin ei hätää. Yleissääntönä käytettävästä polttopuusta on, että mitä märempää puu on, niin sitä pienemmäksi se pitää halkaista. Märkäkin puu syttyy ja palaa, kun puusta tekee tarpeeksi pientä ja ohutta kalikkaa.

Yleisin saunapuun pituus on 33 cm, joka mahtuu peräkärrysaunan uuniin helposti. Uunin pituus on n. 55-60 cm vesisäiliön kanssa, mutta arinaosa on perällä ja normaalipituinen saunapuu (alle 40 cm) on sopivan mittaista uunin takaosaan.

2.5 Puiden latominen uuniin ja tulen sytyttäminen

Saunan kiukaan puut saa sytytettyä monella eri tavalla. Yksi "varma" keino sytyttämiseksi on kuvattu alla.

Lado puut uunin takaosaan. Tässä kiuasmallissa, Kiuas Harvia ES20 Pro lasiluukulla, on vesisäiliö edessä, ja heti uunin luukun lähellä ei ole arinaa. Puut joutuu siis latomaan suhteellisen syvälle, mikäli haluaa laittaa ne arinan kohdalle. Aloita puiden latominen laittamalla noin ranteen paksuiset tai hieman ohuemmat puut uunin vasempaan ja oikeaan reunaan, jolloin keskelle jää tyhjä ilmatila.

Pilko muutama lyhyt puu pieniksi ja ohuiksi kalikoiksi ja tee niihin tarvittaessa kiehiset paremman syttymisen takaamiseksi. Hyvä tapa tehdä kiehiset on esim. kirveellä tai puukolla.

Sauna ja kiehiset

Laita reunalla olevien puiden keskelle kuivaa tuohta, mikäli sellaista on saatavilla. Lado pienet kiehispuut kahden reunapuun varaan esim. ristikoksi siten, että tuohet jäävät näiden alle ja kiehiset ovat heti tuohien yläpuolella. Kiehiset ottavat tulta helposti, eikä silloin tarvita paperia tai muuta palavaa materiaalia sytyttämiseen.

Lado ohuiden kalikoiden päälle puita niin, että pesässä on riittävästi puita. Puu tarvitsee syttyäkseen aina enemmän kuin yhden puun, jotta se palaa kunnolla. Jos sinulla on vain vähän kuivia puita, niin käytä kuivimmat puut sytyttämiseen ja laita märimmät päälle sitten kun puut ovat syttyneet hyvin. Toki ideaalitilanteessa meillä on vain kuivia polttopuita, mutta käytäntö voi olla joskus toinen.

Sytytä tuli keskellä olevista tuohista, joiden päällä oleviin kiehisiin tuli tarttuu välittömästi.

Sulje uunin luukku ja avaa varovasti tuhkaluukkua parantaaksesi vetoa ja ilman kiertoa saunan uuniin. Katso yllä olevasta videosta tulen sytyttäminen. Ohjeesta poiketen, puut ovat videolla luukun vieressä (tällä tavalla tuohen ja kiehisten syttyminen havainnollistuu paremmin videolla).

2.6 Puiden lisääminen

Kun tuli on syttynyt saunan kiukaaseen, niin lisää vielä toinen pesällinen uuniin. Säädä palamisnopeutta tuhkaluukkua ja puumäärää säätämällä.

Tässä peräkärrysaunassa oleva Harvia-kiuas on mallia "tykki" (Harvia ES20 Pro lasiluukulla). Lämmittäminen on syytä tehdä varovasti, ettei sauna lämpene liian kuumaksi. Yleensä 1-2 pesällistä riittää saunan lämmittämiseen kylpykuntoon ja sauna lämpenee kuivilla puilla suhteellisen nopeasti.

3. Saunominen

3.1 Saunan ilmanvaihto

Saunan ilmanvaihto toimii siten, että kiukaan takana noin 1 metrin korkeudella on tuloilmaräppänät (2 kpl), josta saunaan tulee raitista ilmaa. Kylmä ulkoilma lämpenee kiukaassa kylpijöiden käyttöön heitettäessä löylyä. Samalla se levittää raittiin ilman kuuman höyryn mukana kaikkialle saunaan antaen ilmaan hapekkuuden tunteen saunojille.

Peräkärrysauna ja kiukaan ilmanvaihto

Tuloilmaventtiilin sijoitus saunan kiukaan läheisyyteen on hyvä ratkaisu toteutettaessa saunan ilmanvaihtoa. Tässä ratkaisussa raitis tuloilma ei putoa lattialle (kylmä ilma on 0,3kg/m3 painavampaa kuin kuuma ilma)!

Takaseinällä olevaa ilmaräppänää voi säätää oman mieltymyksen ja tarpeen mukaan.

Peräkärrysaunan ilmaräppänä

Saunassa ei ole virallista poistoputkea vaan poistoilma, eli käytetty ilma, poltetaan kiukaassa. 1kg puuta (=normiklapi) käyttää palaakseen noin 10m3 ilmaa. Tästä syntyy sellainen ilmavaihtokone, ettei muuta poistoputkea tarvita ja ilmanvaihto toimii taatusti tehokkaasti, kunhan tuli palaa pesässä.

Peräkärrysaunan ilmanvaihto

Periaate siis on, ettei kylmää ilmaa päästetä suoraan lattialle ja siksi myös poistorännin rako ja itse poistoaukko ovat mahdollisimman pieniä!

Saunojan pitää siis opetella oikea tapa polttaa puuta ja saunoa, jotta tulta voidaan pitää yllä koko ajan.

Ilmalämmityksen tuloilmaluukku lattian rajassa pitää olla saunottaessa kiinni. Muuten ilmankierto ei toimi suunnitellulla tavalla.

4. Saunomisen jälkeen

4.1 Huuhtelu vedellä ja nopea kuivatus

Saunomisen jälkeen on hyvä huuhdella lauteet ja seinät vedellä ja tehdä nopea kuivatus lisäämällä kiukaaseen pari kalikkaa ja laittamalla tulta pesään.

Ulkopuolen voi pestä myös vesisuihkulla ja se kannattaa tehdä heti kurakelin jälkeen ennen pinnan kuivumista, jos mahdollista. Kuivattua pintaa voi puhdistaa harjaamalla kovalla harjalla (kynsiharjan tyyppinen, tai juuriharja).

4.2 Vesisäiliön tyhjentäminen

Tyhjennä vesisäiliö saunomisen jälkeen sitten kun sauna on jäähtynyt. Säiliön tyhjennys on hyvä tehdä etenkin talvella, jotta estetään säiliössä olevan veden jäätyminen tankkiin.

Säiliö on myös hyvä tyhjentää aina kesällä, varsinkin silloin, jos tietää ettei saunaa tulla käyttämään vähään aikaan. Jos vesi seisoo pitkään säiliössä, saattaa siinä alkaa kasvamaan levää tai muuta eloperäisiä kasvustoja sopivissa olosuhteissa ja vesi alkaa muuttua limaiseksi.

Saunan kiuas ja vesisäiliön tyhjennys

Vesisäiliöstä saa kuivattua viimeiset pisarat esim. sienen ja pyyhkeen avulla.

5. Ilmalämmittimen käyttö (diesel-lämmitin/webasto)

Peräkärrysauna on varustettu pienellä, mutta tehokkaalla polttoainekäyttöisellä diesel-lämmittimellä, joka toimii "webastona" lämmitettäessä sisätilat huoneenlämpöiseksi kylmällä kelillä silloin kun saunan kiukaassa ei pala tulta.

5.1 Ilmalämmityksen tuloilmaluukun avaaminen

Ennen diesel-lämmittimen käyttöä, säädä ilmalämmityksen ilmaluukku auki (kuvassa näkyvään asentoon).

Sauna ja ilmalämmityksen luukku

5.2 Ilmalämmittimen käynnistäminen

Käynnistä ilmalämmitin painamalla lämmittimen kauko-ohjaimen oikeanpuoleisesta painikkeesta, jolloin valot syttyvät sekä puhaltimeen, että lämmittimeen.

Sauna ja ilmalämmityksen säätö

Odota rauhallisesti puhaltimen käynnistymistä.

"Kylmäkäynnistyksessä" kestää n. 5-10 minuuttia ennen kuin lämmitin alkaa puhaltaa lämmintä ilmaa.

Peräkärrysauna ja sisätilan lämmitin

Itse lämmitin sijaitsee vetoaisan päällä olevassa puulaatikossa ja se ottaa raittiin ilman ulkoa ja puhaltaa pakokaasut ulos, jolloin sisätilaan ei pitäisi normaalitilanteessa tulla pakokaasua.

Käynnistettäessä tai sammutettaessa laitteen, voi sisätilassa tuoksua hetken aikaa diesel-polttoaine. Haju kuitenkin häviää usein silloin kun lämmitin on käynnistynyt kunnolla. Jos haju ei kuitenkaan häviä ollenkaan, ja epäilet vuotoa polttoaineletkuissa tai lämmittimessä, on syytä lopettaa lämmittimen käyttö kaiken varalta.

5.3 Lämpötilan säätäminen

Säädä lämpötilaa ylhäällä olevaa pyöreätä säätönuppia kääntämällä. Säädön vaihtuminen uuteen tehoasetukseen saattaa viedä hetken aikaa.

5.4 Ilmalämmittimen sammuttaminen

Sammuta ilmalämmitin painamalla lämmittimen kauko-ohjaimen oikeanpuoleista painiketta lyhyen aikaa. Lämmittimen sammuminen kestää jonkin aikaa. Se sammuu, kun jäähdytysohjelman ajaminen on valmista.

Älä sammuta trailerin pääkatkaisijan virtaa (vetoaisan päällä olevasta puulaatikosta) silloin kun lämmitin on päällä. Lämmittimen sammutus pitää tehdä hallitusti siten, että se saa jäähtyä kaikessa rauhassa sammuttamisen yhteydessä.

5.5 Diesel-polttoaineen lisääminen säiliöön

Diesel-lämmittimen polttoainesäiliö löytyy vetoaisan päällä olevasta puulaatikosta. Säiliöön saa lisätä vain korkealuokkaista diesel-polttoainetta.

Varoitus! Diesel-lämmittimen pakoputki on kuuma. Älä pakkaa palavia materiaaleja lämmitintä vasten tulipaloriskin minimoimiseksi.

Peräkärrysauna ja diesel-lämmittimen polttoainesäiliö

6. Monitoimilauteiden käyttö

Sauna on varustettu monitoimilauteilla, joiden mekanismi mahdollistaa lauteiden käytön saunomiseen ja yöpymiseen.

6.1 Saunomisasento

Lauteiden saunomisasennossa ylälaude on ala-asennossa ja alalaude vedettynä ulos.

Peräkärrysaunan lauteet ja saunomisasento

6.2 Yöpymisasento

Lauteiden yöpymisasennossa ylälaude on yläasennossa ja alalaude työnnettynä sisään.

Peräkärrysaunan lauteet ja yöpymisasento

6.3 Monitoimilauteiden vaihto saunomisasennosta yöpymisasentoon

Lähtötilana lauteiden asennon vaihdolle on saunomisasento. Alla olevassa ohjeessa kerrotaan kuinka saunomisasennosta vaihdetaan yöpymisasentoon.

Monitoimilauteiden siirto asennosta toiseen vaatii harjoittelua vähintäänkin muutaman toiston, mutta onnistuu kyllä sen jälkeen kun liikeradat tulevat selkäytimestä.
Vinkki: Työnnä molemmat, sekä ylä-, että alalaude takaseinään kiinni ennen lauteiden säätämistä. Näin homma onnistuu paljon helpommin!
Huom: Erittäin tärkeää lauteiden asennon vaihtamisessa on ottaa kiinni keskeltä laudetta siten, että laude on tasapainossa ja vasen ja oikea reuna kulkevat yhtä matkaa. Mikäli jompi kumpi puoli kulkee alempana, on vaarana laudemekanismin jumittuminen, jonka avaaminen saattaa viedä 0,5 h aikaa.
1. Saunomisasento.

Monitoimilauteet ja saunomisasento

2. Nosta etureunaa viistosti n. 1 cm ylös ja vedä sitä n. 1-2 cm ulos itseesi päin.

Monitoimilauteet, vedä etureuna ylös

3. Nosta takareuna ylös.

Monitoimilauteet, nosta takareuna ylös

4. Työnnä laudetta seinään päin.

Monitoimilauteet, työnnä laudetta taakse

5. Nosta etureuna ylös.

Monitoimilauteet, nosta etureuna ylös

6. Työnnä laude seinään päin ja paina lukitukseen.

Monitoimilauteet, työnnä laude taakse ja paina lukitukseen

6.4 Monitoimilauteiden vaihto yöpymisasennosta saunomisasentoon

Lähtötilana lauteiden asennon vaihdolle on yöpymisasento. Alla olevassa ohjeessa kerrotaan kuinka yöpymisasennosta vaihdetaan saunomisasentoon.

Vinkki: Työnnä molemmat, sekä ylä-, että alalaude takaseinään kiinni ennen lauteiden säätämistä. Näin homma onnistuu paljon helpommin!

1. Yöpymisasento.

Yöpymisasento

2. Nosta etureuna viistosti n. 1 cm ylös ja vedä n. 1-2 cm ulos itseesi päin.

Monitoimilauteet, vedä etureuna ylös

3. Laske etureuna alas.

Monitoimilauteet, nosta takareuna ylös

4. Nosta etureuna viistosti n. 1 cm ylös ja vedä n. 1-2 cm taaksepäin.

Monitoimilauteet, työnnä laudetta taakse

5. Laske takareuna alas.

Monitoimilauteet, nosta etureuna ylös

6. Työnnä laude eteenpäin ja paina lukitukseen.

Monitoimilauteet, työnnä laude taakse ja paina lukitukseen

6.5 Lauteiden alla oleva laatikko

Lauteiden alla olevaan säilytyslaatikkoon pääsee käsiksi vasta sen jälkeen kun lauteet ovat yöpymisasennossa. Nosta alempi laude ensin n. 45 asteen kulmaan ja ripusta vetokahva ylälauteen alareunassa olevaan koukkuun.

Peräkärrysauna ja lauteiden alalaatikko

Nosta laatikon kansi ylös ja ripusta vetokahva ylälauteen alareunassa olevaan koukkuun.

Peräkärrysauna ja lauteiden alalaatikon kansi

Sen jälkeen pääset käsiksi lauteiden alla olevaan säilytystilaan.

Peräkärrysauna ja lauteiden alla oleva säilytystila

7. Sähkölaitteet

7.1 Aurinkopaneelit ja akku

Peräkärrysauna on varustettu 2 x 110 watin venekäyttöön soveltuvilla aurinkopaneeleilla, jotka ovat muovilevyn päälle laminoituja aurinkopaneeleita.

Peräkärrysauna ja aurinkopaneelit

Aurinkosähköjärjestelmä ja iso 250 Ah akku antaa virtaa myös illalla ja yöaikana silloin kun aurinkopaneeleista ei saada enää tehoa irti.

Peräkärrysauna ja aurinkosähköjärjestelmä

Älä laita akun päälle mitään tavaroita, varsinkaan metallista, jotta akku ei mene oikosulkuun ja siitä aiheudu räjähdysvaaraa tai tulipaloa!

7.1 Kännykän latausasemat

Perävaunu on varustettu 12-voltin järjestelmällä, joten saunassa voi latautua henkilöiden lisäksi myös kännykät ja muut elektroniset laitteet.

Latausasemia on peräkärrysaunassa yhteensä 2 kpl. Ensimmäinen latausasema löytyy heti ovesta sisään astuttaessa oikealla. Toinen latausasema on säilytyslaatikon sisällä.

Peräkärrysauna ja kännykän latausasema

Kummassakin latausasemassa on sekä "tupakansytytin" -mallinen pistorasia, sekä 2 kpl USB-liittimellä varustettuja pistorasioita (5V 1A ja 5V 2.1A).

7.2 Valaistus

Peräkärrysaunan valaistuksesta huolehtii 12V järjestelmällä toimiva LED-valonauha, joka on asennettu lauteiden selkänojan taakse.

Peräkärrysauna ja LED-valaistus

7.3 Jääkaappi

Peräkärrysauna on varustettu matkajääkaapilla, jonka tehokas jäähdytys riittää -20 asteeseen asti. Lämpötila on säädettävissä -20...+20 C välille. Jääkaappi on tilavuudeltaan 25 litraa ja energiankulutus n. 0,25 kwH / 24 h. Siinä voi säilyttää eväitä (ja juomia) kylmässä.

Peräkärrysauna ja jääkaappi

Jääkaapin lämpötilaa voi säätää +/- napeista sen jälkeen kun lapsilukko -painikkeesta on painettu n. 3 sekuntia.

7.4 Automaattisulakkeet ja pääkatkaisija

Peräkärrysauna on varustettu automaattisulakkeilla. Mikäli sähkölaite aiheuttaa sulakkeen laukeamisen, niin sulakkeet voi nostaa ylös. Sulakekaappi löytyy lauteiden alla olevassa laatikossa.

Peräkärrysauna ja automaattisulake

Perävaunun pääkatkaisija löytyy vetoaisan päällä olevasta puulaatikosta. Siitä voi katkaista virran kaiki-sta käyttölaitteista. Katkaisimen ollessa Off-asennossa sähkönsyöttö toimii kuitenkin vielä aurinkopa-neeleista akkuun asti.

Peräkärrysauna ja pääkatkaisija

8. Turvallisuuteen liittyviä varusteita

Vetoasian päällä olevassa säilytyslaatikossa on muutama turvallisuuteen liittyvä varuste, joiden käyttöön on syytä perehtyä etukäteen.

8.1 Häkävaroitin

Diesel-lämmittimen käytön yhteydessä on syytä ottaa häkävaroitin säilytyslaatikosta esille sisätiloihin. Tämä on järkevää varsinkin silloin, jos saunamökissä yövytään. Ripusta häkävaroitin seinälle n. 1,5-2 metrin korkeudelle.

8.2 Palovaroitin

Asenna palovaroitin saunamökissä sellaiseen kohtaan, johon mahdollinen savu kulkeutuu ensimmäisenä. Yleensä palovaroittimen paikka on katossa, sillä savu ja lämpö nousevat ylös.

8.3 Vaahtosammutin ja sammutuspeite

Mikäli saunamökissä syttyy kaikista varotoimista huolimatta tulipalo, niin vaahtosammutin ja sammutuspeite löytyvät vetoaisan päällä olevasta säilytyslaatikosta.

8.4 Ensiapuvälineet

Metsästäjän ensiapupakkaus löytyy vetoasian päällä olevasta säilytyslaatikosta.

8.5 LED myrskylyhdyt

Vetoasian päällä olevasta säilytyslaatikosta löytyy 2 kpl LED myrskylyhtyjä, jotka voi ripustaa ikkunan päällä oleviin koukkuihin.

9. Lisätietoa

Mikäli jokin asia jäi askarruttamaan sinua, tai tarvitset lisätietoja, niin älä epäröi ottaa yhteyttä saunanvuokraukseen liittyvissä asioissa!

Jätä viesti saunamajurille →